StyrelseFörtroendevalda:
På den ordinarie föreningsstämman 2017-06-01 valdes styrelsen enligt nedan.
Styrelse konstituerar sig själv, det vill säga avgör vem som skall vara
ordförande, vice ordförande respektive sekreterare.
Eftersom ordinarie ledamöter väljs på två år är en del ledamöter valda redan tidigare.
För info om valen se protokoll från årsstämman

Styrelsen sammanträder normalt den andra måndagen varje månad.
Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av tre till fem ledamöter och tre till fem suppleanter.
Vid föreningsstämman 2011-05-02 beslöts, att styrelsen skall bestå av
fem ledamöter och en suppleant.
En ledamot och en suppleant kan väljas för en period av ett eller två år.
En ledamot och en suppleant kan väljas om.

Brev till styrelsen adresseras:
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Hanken
c/o Lennart Andersson
Fannagatan 30 D, 3 tr
749 41 ENKÖPING

Lennart Andersson
Ordförande
0731-80 34 75

 
Håkan Jonsson
Sekreterare


 
Lars-Åke Karlsson
Ledamot


 
Marianne van Aller
Ledamot

 
Marianne Söderlund
Ledamot
 
Siv Eklund
Suppleant

 
 

Adress:

Brf Hanken
Fannagatan 30 D, 3 tr
749 41 ENKÖPING

 

Kontakt:

BRF Hankens Styrelse
Ordförande: Lennart Andersson 0731-80 34 75

Teknisk och ekonomisk förvaltning:
Sveriges Bostadsrättscentrum SBC
Kundtjänst, 0771-722 722 kl. 07-21

 

Felanmälan:

SBC Kundtjänst:
0771-722 722, vardagar kl. 07-21
Relita: 
0171-211 10 kvällar samt helger kl. 21-07


Copyright BRF Hanken © 2016 · Web-design av K&N konsult