BRF Hanken HistorikNamnet Skrasselhanken kommer av beteckningen för kvarteret.
Här låg förut en skola (Fannaskolan) och villor.
Fannaskolan och villorna revs vid slutet av 1980-talet.
Det egendomliga namnet "Skrasselhanken" lär komma av att här
bodde för länge sedan en sjuk ("skrasslig") och trasig ("hank") man,
och därifrån kommer namnet. (Källa: Enköpingsposten 31 mars 2004)
Det kan dock diskuteras om detta är rätt uppfattat.
Enligt NE:s ordbok betyder hank "[S]ammanvridet band i form av en ring,
tillverkad av kvistar eller vidjor.
Hanken håller samman de parvis i marken nedsatta störarna i en gärdsgård.
Begreppet hank och stör förekom i äldre lagspråk i betydelsen hägnad,
lagenligt stängsel, utmärkt ägogräns, såsom i uttrycket 'inom stadens hank och stör'".
"Hank" är också ett begrepp inom textiltekniken.
Någon tredje betydelse anges inte.


Adress:

Brf Hanken
Fannagatan 30 D, 3 tr
749 41 ENKÖPING

 

Kontakt:

BRF Hankens Styrelse
Ordförande: Lennart Andersson 0731-80 34 75

Teknisk och ekonomisk förvaltning:
Sveriges Bostadsrättscentrum SBC
Kundtjänst, 0771-722 722 kl. 07-21

 

Felanmälan:

SBC Kundtjänst:
0771-722 722, vardagar kl. 07-21
Relita: 
0171-211 10 kvällar samt helger kl. 21-07


Copyright BRF Hanken © 2016 · Web-design av K&N konsult